NDB Ranking - Nederlandse Darts Bond (2023)

Hieronder alle informatie die jij moet weten over het NDB Rankingseizoen 2022-2023:

Planning seizoen:

Het nieuwe NDB Rankingseizoen bestaat uit zes rankings, waarvan de laatste het NK is. Hieronder alvast de verschillende data. Locaties worden later bekend gemaakt.

 • NDB Ranking 1: Open Rotterdam (RDO) – 23-10-2022
 • NDB Ranking 2: Open Barneveld (NDB) – 27-11-2022
 • NDB Ranking 3: Open Stedendriehoek (DVS) – 08-01-2023
 • NDB Ranking 4: Open Riviereland (RDB) – 05-03-2023
 • NDB Ranking 5: Open Fries (FDB) – 02-04-2023
 • NDB Ranking 6: Nederlands Kampioenschap – 14-05-2023

Aanvangstijden:

 • De locatie is uiterlijk om 10.00 uur open.
 • De jeugd (meisjes, aspiranten, junioren) toernooien beginnen +/- 11.15 uur.
 • De paradarters en specials toernooien beginnen +/- 11.45 uur.
 • Het heren B toernooi begint +/- 13.00 uur.
 • De heren A en dames toernooien beginnen +/- 13.00 uur.

Categorieën:

 • Aspiranten (jongens t/m 13 jaar)
 • Meisjes (t/m 17 jaar)
 • Junioren (jongens van 14 t/m 17 jaar)
 • Dames (Vanaf 18 jaar)
 • Heren A (Vanaf 18 jaar)
 • Heren B (Vanaf 18 jaar)
 • Paradarts staand
 • Paradarts zittend
 • Specials

Inschrijven heren A en dames:
De heren A en dames kunnen zich alleen online inschrijven. Dit geeft de NDB de mogelijkheid om de loting en de tijdsplanning vooraf te maken en het toernooi strakker te laten verlopen. Gevraagd wordt om de naam, geboortedatum, e-mailadres en NDB nummer. De inschrijving is alleen geldig als je online betaald hebt en als je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Je kunt je ook zonder NDB nummer inschrijven, maar dan kun je geen punten verdienen voor de ranking. Een NDB nummer kun je tijdens het toernooi ook nog aanvragen aan de wedstrijdtafel. Neem hiervoor altijd je lidnummer mee van jouw lidorganisatie. Wij zorgen vervolgens dat je punten verwerkt worden. Wil je je NDB nummer weten? Stuur dan een mail naar:

.

Publicatie loting heren A en dames:
De loting en de starttijden worden op de zaterdagavond voor de ranking uiterlijk om 21.00 uur gepubliceerd. De spelers ontvangen op de dag zelf een spelerskaart met hun tijden erop zodat ze precies weten wanneer en waar ze in actie moeten komen. Deze spelerskaart graag direct bij binnenkomst ophalen, maar te allen tijde minstens een half uur voor je starttijd. Spelerkaart kan opgehaald worden aan de wedstrijdtafel.

Inschrijven overige categorieën:
De overige categorieën: heren B, junioren, aspiranten, meisjes, paradarters en specials moeten een inschrijfbriefje invullen in de speellocatie.

Tot wanneer kan ik me inschrijven?

(Video) Finale aspiranten | Open Rotterdam | Winmau NDB Ranking 2022-2023
 • De online inschrijving voor de heren A en dames sluit de zaterdag voor de ranking om 15.00 uur.
 • De jeugd (meisjes, aspiranten, junioren) kan zich tot 11.00 uur inschrijven in de locatie.
 • De paradarters en specials kunnen zich tot 11.30 uur inschrijven in de locatie.
 • De heren B kunnen zich tot 12.30 uur inschrijven in de locatie.

Kosten:
De inschrijfkosten voor de heren A en dames zijn €10,- voor de inschrijving en €0,75 transactiekosten. De transactiekosten komen ten goede aan het bedrijf achter de online inschrijving.
Inschrijven (op de dag zelf) voor heren B, paradarts en specials kost € 5,-.
Voor alle jeugdcategorieën is deelname volledig gratis.

Wie mag er deelnemen? Moet ik lid zijn van de NDB?
Alle spelers die in aanmerking komen voor het Nederlands Team kunnen deelnemen aan de NDB Rankingtoernooien. Spelers die in het bezit zijn van een PDC-tourcard kunnen dus niet deelnemen aan de NDB Ranking. Spelers zonder de Nederlandse nationaliteit kunnen altijd deelnemen in de heren B categorie, maar kunnen ook deelnemen aan de heren A of dames categorie indien zij conform de WDF regels kunnen uitkomen voor het Nederlands Team.
Om deel te nemen aan de NDB rankings hoef je geen lid te zijn van een aangesloten lidorganisatie van de NDB. Als je in aanmerking wilt komen voor Rankingpunten voor heren A, dames of jeugd, dan dien je wel lid te zijn en zal men een NDB nummer moeten aanvragen. Dit kan bij de wedstrijdtafel op het evenement. Een nummer kan alleen aangevraagd worden als je het lidnummer van de eigen lidorganisatie bij de hand hebt.

Kledingvoorschrift:
Het kledingvoorschrift is sinds een aantal jaar versoepeld tijdens de rankings. Naast een pantalon zal het voortaan ook toegestaan zijn om in andersoortige broeken deel te nemen, bijvoorbeeld in een spijkerbroek. Voor selectiespelers en tijdens de finalewedstrijden (winnaarsronde) geldt het algemene kledingvoorschrift wel. Het kledingvoorschrift van de NDB ranking wijkt dus af van het algemene kledingreglement dat nog steeds van kracht is tijdens de SuperLeague, LaCo, Finaledagen, etc. Beide kledingreglementen vindt u door hier te klikken.

Jeugd & dispensatie:
Om onze prachtige dartsport zoveel mogelijk te promoten onder de jeugd en om de jongsten onder ons zoveel mogelijk te stimuleren voor de dartssport kan alle jeugd zich kosteloos inschrijven voor de NDB rankings!
De jeugd kent 3 categorieën: aspiranten (t/m 13 jaar), junioren (14 t/m 17 jaar) en meisjes (t/m 17 jaar). Jeugdspelers die tijdens een lopend seizoen 18 jaar worden mogen het hele seizoen afmaken in hun jeugdcategorie. Ook mogen zij aan het begin van het seizoen, dus ook als zij nog 17 jaar zijn, overstappen naar de senioren. Hiervoor moeten zij wel voor het begin van het seizoen leeftijdsdispensatie aanvragen bij de NDB. Stuur dan een e-mail naar .

Belangrijk: jeugdspelers die op 1 september 17 jaar zijn, en dus binnen het volgende seizoen 18 worden, dienen vóór de eerste ranking de keuze te maken of zij het hele seizoen bij de jeugd of bij de senioren willen spelen. Tijdens het seizoen kan men niet meer overstappen! Lees alles over de dispensatieregels.

Senioren
Bij de senioren zijn er aparte toernooien voor de dames en de heren. Om beter in te kunnen spelen op het niveau van verschillende darters, en het dus voor iedereen leuker te maken, zal er tijdens de NDB rankings onderscheid worden gemaakt op basis van niveau bij de heren. Men zal zich op rankings kunnen inschrijven voor de categorie heren A of de categorie heren B. Voor de heren B zijn de criteria als volgt. Men mag niet aan de heren B categorie deelnemen als men:

(Video) Finale heren A | Open Stedendriehoek | Winmau NDB Ranking 2022-2023

(Video) Finale aspiranten | Open Stedendriehoek | Winmau NDB Ranking 2022-2023
 • Ingeschreven staat of in seizoen 2022/2023 ingeschreven heeft gestaan in de SuperLeague.
 • Ingeschreven staat of in seizoen 2022/2023 ingeschreven heeft gestaan in de LaCo senioren.
 • Vorig seizoen in de top 4 van de heren B is geëindigd.
 • Een PDC tourcard heeft of in de top 128 van de WDF Ranking staat.

Beide categorieën kennen een eigen prijzenverdeling en speelformat. Zo zal er in de heren A categorie best of 7 worden gespeeld en speelt de heren B categorie in poules zolang de aantallen dit toelaten (bij 64 deelnemers of minder). Als er in knock-out wordt gespeeld zal er altijd een verliezersronde zijn.
De ranking van de heren A categorie zal aan het einde van het seizoen bepalend zijn voor o.a. vormen van de Nederlandse selectie.

Paradarts & Specials
Ook in het seizoen 2022-2023 zal er op iedere NDB Ranking een paradarts toernooi zijn. Voor de paradarters is er een categorie staand en zittend. Het is voor iedereen met een lichamelijke beperking, die aan de voorwaarden van de WPD (World Para Darts) voldoet. Deze vind je op onze reglementenpagina. Om dit aan te tonen is een doktersverklaring nodig welke je ook kan downloaden op de reglementenpagina. Twijfel je of je onder de gestelde criteria valt? Neem dan even contact op met de NDB. Voor meer informatie over de paradartssport bekijk deze pagina. Tot en met 24 deelnemers wordt er in poules gespeeld. Deze poules zullen conform het rankingreglement nooit groter zijn dan vier spelers. Bij meer dan 24 deelnemers wordt er in knock-out gespeeld.

Voor alle spelers met een andersoortige beperking is er de 'specials' categorie. Ook deze categorie kent een eigen ranking.

Reglement
Het laatste NDB Rankingreglement is hier te vinden.

 • Tijdens het NK zijn meer punten en meer prijzengeld te verdienen dan op de overige rankingtoernooien. De precieze verdeling is te vinden in het reglement.
 • Een speler dient minimaal één wedstrijd gewonnen te hebben om in aanmerking te komen voor meer punten dan alleen het minimaal aantal toe te kennen punten. Een FW / Bye vanwege de afwezigheid van een speler telt in deze niet als gewonnen wedstrijd.

Wanneer moet ik een NDB-nummer hebben of aanvragen?
Als je eenmalig aan een NDB rankingtoernooi wil deelnemen, hoef je geen NDB nummer aan te vragen. Echter, als je punten wil verdienen voor de ranking dien je altijd een NDB Rankingnummer te hebben of aan te vragen. Dit kan op de dag van de toernooien aan de wedstrijdtafel. Om een NDB nummer aan te vragen dien je lid te zijn van een bij de NDB aangesloten lidorganisatie. Jouw lidnummer van de lidorganisatie heb je nodig bij het aanvragen van een NDB-nummer.
Wederom is de heren B categorie de uitzondering. Als je punten wilt verdienen voor de Heren B ranking dien je wel een nummer te hebben of aan te vragen, maar je hoeft daarbij geen lid te zijn van een lidorganisatie.

Niet schrijven betekent zwarte lijst en geen rankingpunten & geen prijzengeld:
In het NDB rankingreglement staat:
Wanneer er een speler/speelster ontbreekt als schrijver op een wedstrijdbaan dient dit gemeld te worden bij de wedstrijdtafel. De naam van de betreffende schrijver wordt één maal omgeroepen. Als na 3 minuten, na controle van de toernooicommissie, de ontbrekende schrijver nog steeds niet bij de wedstrijdbaan is verschenen, wordt de naam van de betreffende persoon genoteerd. Tevens ontvangt deze speler geen prijzengeld en geen ranking punten. Een lijst van deze personen is in beheer van de NDB en een persoon blijft twee jaar op de lijst staan. Als een persoon die op de lijst staat binnen deze twee jaar wederom niet schrijft, volgt een uitsluiting voor de komende vijf NDB Rankingtoernooien. Na de twee jaar of na een schorsing begint de betreffende speler met een schone lei. Mocht de schorsing een tweede keer opgelegd worden, dan wordt de speler geschorst voor het gehele lopende seizoen plus het seizoen daarop. Mocht de schorsing een derde keer opgelegd worden, dan wordt de speler geschorst voor het gehele lopende seizoen plus de drie seizoenen daarop.Bekiijk hier de lijst met spelers die op scherp staan!

Nederlandse Selectie
Via de NDB ranking kan je je plaatsen voor het Nederlands Team. Zo zijn aan het einde van het seizoen de beste 4 heren, 3 dames, 3 junioren, 2 meisjes en 2 paradarters verzekerd van een plaats in de Nederlandse Selectie. De volledige selectiecriteria kan je vinden op de reglementenpagina van de NDB.

Livestream
We gaan dit seizoen opnieuw alle finales van het NDB Ranking seizoen 2022-2023 live streamen op onze NDB YouTube pagina, waar we ook alle finales vervolgens los op zetten zodat ook iedereen ze terug kan kijken. De NDB wil hier in blijven investeren om onze spelers meer publiciteit te geven en om onze sport en het NDB Ranking seizoen te promoten. De finales van de paradarters en specials worden niet gestreamd. Dit is praktisch nog te bewerkelijk, met name vanwege verschillende bordhoogte. Speciaal van deze toernooien wordt een videoverslag gemaakt wat ook terug te zien zal zijn op de NDB YouTube pagina. Zeg het voort en DEEL het met je team, achterban en thuisblijvers. We willen zoveel mogelijk kijkers laten meegenieten van de verschillende finales.

Prijzengeld
De prijzengeldverdeling voor de verschillende categorieën vindt u hier.
De winnaar bij de heren A ontvangt € 800,- prijzengeld en de winnaar bij de dames € 400,-
Tijdens het NK Darts zal er meer prijzengeld te verdienen zijn dan tijdens een normale ranking.
Aan het einde van het seizoen ligt er vervolgens nog prijzengeld klaar voor alle rankingkampioenen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de NDB via

(Video) Winmau NDB Ranking: Open Rotterdam 2022 Paradarts

.
(Video) Finale junioren | Open Barneveld | Winmau NDB Ranking 2022-2023

Videos

1. Finale aspiranten | Open Barneveld | Winmau NDB Ranking 2022-2023
(Nederlandse Darts Bond)
2. Finales van de Winmau NDB Ranking 2022-2023 @ Zutphen
(Nederlandse Darts Bond)
3. Finale meisjes | Open Rotterdam | Winmau NDB Ranking 2022-2023
(Nederlandse Darts Bond)
4. Winmau NDB Ranking: Open Stedendriehoek 2023 Aftermovie
(Nederlandse Darts Bond)
5. Finale aspiranten | NK | Winmau NDB Ranking 2021-2022
(Nederlandse Darts Bond)
6. Finale junioren | Open Stedendriehoek | Winmau NDB Ranking 2022-2023
(Nederlandse Darts Bond)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 01/10/2023

Views: 6079

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.